بازدید 10 1396/07/22
پایه حقوق سال 1396


پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۳۰هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اولاد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، اضافه کاری، معافیت مالیاتی و نیز مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶، حقوق و مزایای بیش از ۱۳میلیون شاغل مشمول قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲هزار تومان به ۹۳۰هزار تومان است.
مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند.

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶

ردیف

حقوق و مزایا

روزانه (ریال)

ماهانه (ریال)

۱

پایه حقوق (بامبنای ۳۰روزه)

۳۰۹,۹۷۷

۹,۲۹۹,۳۱۰

۲

کمک هزینه مسکن

۱۳,۳۳۳

۴۰۰,۰۰۰

۳

مزد سنوات

۱۷,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰

۴

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری)

۳۶,۶۶۷

۱,۱۰۰,۰۰۰

۵

کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه)

۳۰,۹۹۸

۹۲۹,۹۳۱

۶

عیدی و پاداش

۵۱,۶۶۳

۱,۵۴۹,۸۸۵

۷

مزایای پایان کار (سنوات خدمت)

۲۵,۸۳۱

۷۷۴,۹۴۳

۸

مرخصی (بابت یک ماه در سال)

۳۰۹,۹۷۷

۹,۲۹۹,۳۱۰

۹

حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰روز شیفت صبح و عصر

۳۰,۹۹۸

۹۲۹,۹۳۱

۱۰

حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰روز شیفت صبح عصر شب

۴۶,۴۹۷

۱,۳۹۴,۸۹۷

۱۱

حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب

۶۹,۷۴۵

۲,۰۹۲,۳۴۵

۱۲

حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰روز شیفت شب ثابت (۲۲شب تا ۶صبح)

۱۰۸,۴۹۲

۳,۲۵۴,۷۵۹

۱۳

سقف معافیت مالیاتی پایه

۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴

حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد

۴۲,۲۸۹

۱۵

مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد

۵۹,۲۰۴

 

 

 حداقل عیدی سال

۱۸,۵۹۸,۶۲۰

حداکثر عیدی سال

۲۷,۸۹۷,۹۳۰

 
 • پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه ۱۷,۰۰۰ریال (ماهانه ۵۱۰,۰۰۰ریال) پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده باشد نیز تعلق خواهد گرفت.
 • کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال (۷۲۰روز) سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از ۱۸سال کمتر و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱این قانون قادر به کار نباشند. ( ماده ۸۶قانون تامین اجتماعی)
 • ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. (ماده ۳۶قانون کار : مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل)
 • سایر سطوح مزدی از اول سال ۹۶به ماخذ روزانه ( حداقل دستمزد) ۱۲%به اضافه روزانه ۶۷۶۸ریال افزایش می یابد. فرمول ذیل:

مزد روزانه سال ۱۳۹۶ = ۶۷۶۸+ (۱.۱۲* آخرین مزد روزانه سال ۹۵)

 • نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : {مزد سنوات سال ۹۶ =۱۷۰۰۰۸+ (۱.۱۲* مزد سنوات سالهای گذشته)}

کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت.

گروه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

پایه سنوات

۱۷۰۰۰

۱۷۲۰۰

۱۷۴۰۰

۱۷۶۰۰

۱۷۸۰۰

۱۸۰۰۰

۱۸۲۰۰

۱۸۴۰۰

۱۸۶۰۰

۱۸۸۰۰

گروه

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

پایه سنوات

۱۹۰۰۰

۱۹۴۰۰

۱۹۸۰۰

۲۰۲۰۰

۲۰۶۰۰

۲۱۰۰۰

۲۱۴۰۰

۲۱۸۰۰

۲۲۲۰۰

۲۲۶۰۰

 

با توجه به اینکه در ماده ۵۶قانون کار در نوبت کاری علاوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده و منظور از مزد صراحتاً مشخص نمی باشد( حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر) ملاک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد بود.

 امروز 1 مرداد ماه 1397

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

 • Condition image
 • دمای هوا

  loading...

 • وضعیت هوا

  loading...